Burlövs Företagsgrupp

Årets Vägvisare !

Burlövs Företagsgrupp vill verka för ett Burlöv där människor är trygga och känner trivsel. Som företagare ser vi också hur människor utvecklas genom sitt arbete och vi vill bidra till att fler invånare kommer i sysselsättning , blir självförsörjande och får möjlighet att växa. För att lyfta fram företagare som gör viktiga insatser på dessa områden, avser vi att instifta ett nytt , årligt pris , som delas ut på Burlövs Kommuns Näringslivsgala med start 24:e maj 2023.

Årets vägvisare Trygghet

Årets vägvisare Arbete

Priset går till ett företag som gjort eller gör skillnad. Med skillnad menar vi , att man ska ha gjort något ”på riktigt ”!

En riktig VÄGVISARE !

• Nominera någon du känner stämmer in på denna beskrivning .

• Ingen insats är obetydlig

• Nominera dig själv om du känner igen dig

• Ingen begränsning i antalet nomineringar.

Skicka in ditt förslag med namn på företag motivering till kontakt@burlovsforetagsgrupp.se

Glöm inte att lämna dina kontaktuppgifter

Vill vill ha din motivering senast den 15:e maj 2023

Hälsningar

BurlövsFöretagsgrupp

Styrelsen

Styrelsen önskar alla medlemmar välkomna till ett nytt spännade 2023!

Burlövs Företagsgrupp bildades 1974. Idag är vi ett sextiotal medlemmar, företag/företagare knutna till stora som små företag. Det är en ekonomisk förening utan koppling till en riks- eller huvudorganisation. Politiskt och även i andra avseenden är den oberoende och syftet med verksamheten är att vara en lokal intresseorganisation för företag och företagare. De flesta medlemmarna bedriver verksamhet i Burlövs kommun eller är som privatperson bosatta i kommunen. Det är dock inget krav varken det ena eller andra för att vara medlem.

Vi träffas regelbundet och utbyter erfarenheter, anordnar intressanta föredrag och företagsbesök samt gör gemensamma studieresor. Burlövs Företagsgrupp företräder kommunens företag gentemot Burlövs kommun.

Som företagare är det viktigt att kunna utbyta erfarenheter, få samhällsinformation och att få sin röst hörd i kommunala frågor.

Kontakta oss för att bli medlem eller få mer information på vår kontaktsida.


©BURLÖVS FÖRETAGSGRUPP
kontakt@burlovsforetagsgrupp.se

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.