Burlövs Företagsgrupp

Datum för höstens aktiviteter är spikade!
Se nyheter till vänster

Styrelsen önskar alla medlemmar en skön sommar!

Burlövs Företagsgrupp bildades 1974. Idag är vi ett sextiotal medlemmar, företag/företagare knutna till stora som små företag. Det är en ekonomisk förening utan koppling till en riks- eller huvudorganisation. Politiskt och även i andra avseenden är den oberoende och syftet med verksamheten är att vara en lokal intresseorganisation för företag och företagare. De flesta medlemmarna bedriver verksamhet i Burlövs kommun eller är som privatperson bosatta i kommunen. Det är dock inget krav varken det ena eller andra för att vara medlem.

Vi träffas regelbundet och utbyter erfarenheter, anordnar intressanta föredrag och företagsbesök samt gör gemensamma studieresor. Burlövs Företagsgrupp företräder kommunens företag gentemot Burlövs kommun.

Som företagare är det viktigt att kunna utbyta erfarenheter, få samhällsinformation och att få sin röst hörd i kommunala frågor.

Kontakta oss för att bli medlem eller få mer information på vår kontaktsida.


Nyföretagarcentrum är en organisation med målsättning att ge stöd och rådgivning till personer som vill och precis har startat eget företag.
Rådgivningen är kostnadsfri och verksamheten finansieras av näringslivet, organisationer och myndigheter. För Lomma och Burlöv finns en gemensam kontaktperson, Marie Nilsson, Lomma. Nedan finns en länk till henne och Nyföretagarcentrum, Öresund.

https://lommaforetagsgrupp.se/starta-eget/.


©BURLÖVS FÖRETAGSGRUPP
kontakt(at)burlovsforetagsgrupp.se

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.