Varför medlem

Varför medlem?

Vi är en del av företagsamheten i kommunen och vi tror det är värdefullt att ett gemensamt intresseorgan finns.

På så sätt skapas sammanhållning och gemenskap.
Det är viktigt att vi som företag är kända av kommunens invånare. Här finns både potentiella kunder och arbetskraft.
Företagsgruppen har goda kontakter både med Burlövs Kommun och med Arbetsförmedlingen.
Som boende och verksamma i kommunen vill vi, precis som andra intressenter, vara med och skapa ett trivsamt samhälle som fungerar för oss själva och naturligtvis för våra barn och ungdomar.

Burlövs Företagsgrupp engagerar sig i brottsförebyggande samverkan

Hur kan företag tillsammans minska brotten och öka vår gemensamma trygghet?

Sedan knappt ett år tillbaka har samverkan mellan företag och kommun startats för att se hur vi tillsammans kan jobba för en tryggare och säkrare arbetsmiljö för företag och dess anställda iBurlövs kommun.

Nu närmar vi oss nästa steg i vår gemensamma utveckling och samverkanför ett tryggare Burlöv.

Burlövs Företagsgrupp kommer tillsammans med kommunen att ha brottsförebyggande arbete och företags trygghet som ett av sina fokusområden som de jobbar aktivt med.

I vår digitala samverkan kommer vi nu att växla upp och vi har inlett samarbete med Svensk Handel.

De bedriver ett matnyttigt och informativt säkerhetsarbete via en mycket fullödig hemsida och deras samverkansapp ”Säkerhetscenter”.

På samma sätt som tidigare med appen Coyard kan vi och företagen kommunicera med varandra och även skapa en snabb och enkel polisanmälan.

©BURLÖVS FÖRETAGSGRUPP
kontakt@burlovsforetagsgrupp.se

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.